Mer om Marita Women2021-10-05T15:48:47+00:00


Hva er Marita Women?

Historien

I 2008 startet Maritastiftelsen et prosjekt utfra Maritakafeen med formål om å bistå kvinner med prostitusjonserfaring til å komme ut av prostitusjon. Bakgrunnen for initiativet var en økende gruppe gjester i Maritakafeen som viste seg å ha andre behov for bistand, enn den mer tradisjonelle brukergruppen av kafeen. I samarbeid med NAV Grunerløkka ble det i denne perioden etablert tiltak med arbeidstrening i en av Maritastiftelsens bruktbutikker. Videre i 2013 gikk prosjektet over til å bli en egen avdeling i Maritastiftelsen under navnet Marita Women. I 2016 Ble det startet et eget botilbud med plass til 5 kvinner identifisert som antatte ofre for menneskehandel. 

Tiltak 

Marita Womens tiltak i Maritakafeen er å være tilgjengelig for kvinner som lever med mange livsutfordringer knyttet til et liv med prostitusjonserfaring Vi møter kvinner som er aktive ute i prostitusjon på gata, hvor noen kan være mulige ofre for utnytting. Andre er blitt identifisert som antatte ofre for menneskehandel og får tilrettelagt hjelp.  En annen gruppe er de med prostitusjonserfaring som har fått etablere seg i Norge og som ikke har et positivt nettverk rundt seg. Her er Maritakafeen en arena for å få etablere langvarige og verdifulle relasjoner med ansatte og frivillige. Kafeen er et trygt værested med relasjonsbygging, individuell oppfølging og videreformidling til ulike hjelpetiltak. Marita Women har egne åpningstider i kafeen noe på dagtid og to netter i uka, hvor det i hovedsak kommer utenlandske kvinner.  

Hensikt 

Hovedmålsettingen er at våre brukere skal få erfare positive endringsprosesser, få støtte og hjelp til å utvikle gode redskaper for livsmestring og få mulighet til å bryte med destruktive og livskontrollerende forhold. Hensikten er å kunne legge til rette for skadereduksjon, bidra til økt livsmestring og kunne være en medvandrer på veien til en mulig varig livsendring.  

Målgruppen er kvinner:
  1. med prostitusjonserfaring som trenger et støttende nettverk rundt seg.   
  2. som trenger utvidet oppfølging og veiledning blant annet i forbindelse med arbeidstrening. 
  3. som er i behov av beskyttelse i form av bolig med hemmelig adresse og hjelp til livsmestring grunnet at de er identifisert som antatte ofre for menneskehandel.
  4. som søker hjelp til å komme ut av prostitusjon og som på grunnlag av oppholdsstatus har en reell mulighet for lønnet arbeid i en ordinær virksomhet.  
Støtte og samarbeidspartnere 

Botiltak og arbeidspraksis for kvinner som er identifisert som antatte ofre for menneskehandel er driftet med årlig tilskudd fra Justisdepartementet. Vi samarbeider med ROSAprosjektet og Oslo kommune gjennom Human Trafficking Support Oslo (HTSO), tidligere NAV Grünerløkka om inntak i boligen vår. Tiltakene gjennom Maritakafeen støttes økonomisk gjennom velferdsetaten i Oslo Kommune. 

Mer om Marita Bo, Ung:

Go to Top