Mer om Marita Women2021-02-03T09:02:17+00:00


Hva er Marita Women?

Marita Women er Maritastiftelsens arbeid blant kvinner og transpersoner med prostitusjonserfaring. Tiltakene inkluderer bl.a kontakt kafe, arbeidspraksis, bofellesskap og oppfølging av mulige ofre for menneskehandel.
Målgruppe og tiltak

Marita Women er et arbeid der utenlandske kvinner i prostitusjon er målgruppe og målet er hjelp til endring av liv gjennom en ny karriere. De ulike arbeidsområdene i Marita Women er oppsøkende virksomhet knyttet til gateprostitusjon, Marita Women’s Nightcafé og Afternoon Café og oppfølging av kvinner.

Teamet fra Marita Women går oppsøkende en kveld i uka, hvor hovedfokuset er relasjonsbygging. Vi prøver gi motivasjon og håp om at endring er mulig, og oppmuntrer til å dra til hjemlandet for å finne annen jobb om dette er noe de ønsker. Vi ønsker å motivere til endring av liv og hjelper de som ønsker det med praktiske ting som skriving av CV og søknader og finne ut om diverse rettigheter, informasjon om andre hjelpetiltak eller å ta de med på gudstjeneste i en menighet og andre aktiviteter.

Vi holder Maritakafeen åpen for målgruppen hver natt tirsdager og fredager (kl 24:00-03:00), samt onsdager på ettermiddagen (kl 15:00-17:00). I 2019 har vi i gjennomsnitt hatt 193 gjester innom kafeen i løpet av hver måned, fordelt på to netter og én ettermiddagskafé i uka. Vi hadde 2311 besøk i gjennom hele året.

Flere av kvinnene har vi kjent i mange år, men vi møter også stadig nye kvinner i gateprostitusjon. Vi ser en endring i besøkstallet med færre gjester på nattkafeen nå enn tidligere år. Spesielt har dette vært gjeldene i forhold til nigerianske kvinner som har opplevd en intensiv politiaksjon for å bli sendt ut av landet.

Frivillige

De frivillige har hovedsakelig vært involvert i det oppsøkende arbeidet på kveldstid samt på Marita Women’s Night café. Teammedarbeiderne har ulik nasjonalitet og språkkunnskaper, som er en fordel for å bli kjent og bistå kvinnene, ettersom vi møter mange ulike nasjoner og språk. Foruten engelsk, har vi medarbeidere som prater flytende bulgarsk, spansk, tysk og fransk. Ei av de frivillige har tidligere selv jobbet i prostitusjon og er en kjemperessurs i kommunikasjon med kvinnene som jobber i prostitusjon. Hun har også årelang jobberfaring fra andre prostitusjonstiltak.

Ønsker du å være frivillig i Marita Women? Ta kontakt med Kristin Strandengen (avdelingsleder): kristin@marita.no

Mer om Marita Bo, Ung:

Go to Top